SPONSOR OF

Tlf.: (+45) 47 38 29 39    denmark  united_kingdom

SANDFILTER​

JAW400D

Filtret er fremstillet i varmgalvaniseret stål og fremstillet efter fælleseuropæisk norm for trykbeholdere.

Vores Sandfiltre fjerner "Okker" (Jern og Mangan) samt aggressiv kulsyre. Indholdet af Okker i grundvandet er årsagen til at vasketøjet bliver gulligt og fliserne på badeværelset er svære at holde pæne. Aggressiv kulsyre bevirker tæring af rørinstallationer.

Virkemåde:

Ved vandforbrug igennem filtertankene starter kompressor og blæser luft ind i det forbi strømmende vand. Luften bortledes i filtertanke. Luften gør at udskilning af Okker sker nemmere i sandet.

Disse urenheder som sandet opfanger skal med jævne mellemrum fjernes. Dette sker ved at returskylle anlægget. Returskylning kan gøres manuelt eller via automatik.

​Applikationer:

​BEBOELSE

​Beskyttelse af sanitære installationer som forsynes fra brøndvand.

Filtrering af vand før blødgøringsanlæg, omvendt osmose eller UV-Anlæg.

​INDUSTRI

​Filtrering af vand ved egen vandforsyning.

JORDBRUG

​Filtrering af vand til overrislingsanlæg. Drikke vand til dyrebesætninger.

​Fordele:

​• Høj og konstant ydelse

• Lavt tryktab

• Lang levetid

• Bygges som enkelt- og dobbeltanlæg

• Bedre returskylning

• Returskylles med renset vand

• Aftapning af renset vand under returskylning

• Økonomisk i brug

Nedenstående PDF indeholder udover 3 installations eksempler, tillige også tekniske tegninger af anlæget.​

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

HVEM ER VI

JA WATERTECHNIC A/S - CVR: 26825946

Firmaprofil: Klik HeR!​​

Kontakt os

Tlf.: (+45) 47 38 29 39

E-mail: info@ja-as.dk

Produkt Forespørgsel: ​Klik Her!​