SPONSOR OF

Tlf.: (+45) 47 38 29 39    denmark  united_kingdom

REGNVANDSANLÆG​

Opsamlet regnvand fra tage kan være egnet til følgende formål:

 • Toiletskyl og tøjvask i boliger
 • Havevanding og bilvask på egen ejendom
 • Vanding af offentlige arealer
 • Vand til teknisk brug og procesformål i virksomheder – dog ikke i virksomheder, der producerer lægemidler eller andre produkter, hvor der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen. Fødevarevirksomheder kan kun anvende opsamlet regnvand fra fx tagflader, hvis der er tale om primærproducenter af frugt og grønt eller landmænd med animalsk produktion og der er indhentet forudgående tilladelse hos Fødevarestyrelsen.
 • Toiletskyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang, når der foreligger en tilladelse fra kommunen efter drøftelse med Sundhedsstyrelsens regionale enhed.

I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand til toiletskyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask.

Dog må der ikke ifølge den gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg anvendes opsamlet regnvand i:

 • Hospitaler og plejehjem
 • Andre institutioner for særligt følsomme grupper (fysisk og psykisk handikappede)
 • Døgninstitutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver)

Ved opsamling af regnvand fra tage afhænger mængden af, hvor stort et tagareal, du har, og hvilken hældning taget har. Tage af følgende materialer er ikke egnede til regnvandsopsamling:

 • Tage med ny bitumenbelægning (tagpap)
 • Græs-, mos- og stråtage
 • Kobbertage og kobbertagrender
 • Asbestholdige tage
 • Tage som er særlig udsat for forurening med fugleekskrementer

HVOR STOR TANK SKAL JEG BRUGE

Størrelsen af regnvandstanken skal tilpasses størrelsen af den udnyttelige tagflade. Som tommelfingerregel kan anvendes, at tanken bør have et nyttevolumen på ca. 25-30 liter pr. m2. Dette volumen modsvarer ca. en halv gennemsnitlig månedsnedbør og medfører overløb fra tanken ca. 3-5 gange om året. Der findes ingen dokumentation for disse tal, der stammer fra tyske erfaringer.

Ovenstående kan bruges ved overslagsberegninger.

Beregning af tankvolumen med eksempel fra en bygning med 100 m2 tegltag.

100 m2 x 30 l/m2 = 3000 l tankvolumen.

Der bør afsættes ca. 10 % ekstra volumen som en slags slamfang nederst i tanken. Den pågældende tank skal være ca 3,3m³

HAR DU SPØRGSMÅL VEDRØRENDE REGNVANDSANLÆG SÅ SKRIV TIL OS VIA NEDENSTÅENDE FORMULAR​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

HVEM ER VI

JA WATERTECHNIC A/S - CVR: 26825946

Firmaprofil: Klik HeR!​​

Kontakt os

Tlf.: (+45) 47 38 29 39

E-mail: info@ja-as.dk

Produkt Forespørgsel: ​Klik Her!​